Copy Skip to main content

Privacybeleid…

PRIVACYVERKLARING VAN DE NAGELHOEK 

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Nagelhoek verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van De Nagelhoek ,of om een andere reden persoonsgegevens aan De Nagelhoek verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De Nagelhoek, De Nagelhoek, Vlielanderstraat 36, 3195 VN te Pernis. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59602732. De salon is bereikbaar via 06-14212252 of info@denagelhoek.nl.

 

 1. Welke gegevens verwerkt De Nagelhoek en voor welk doel

2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam
 2. b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
 3. c) telefoonnummer, e-mailadres,
 4. d) Voor – en na foto’s

 

2.2 De Nagelhoek verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende              doeleinden:

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
 2. b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Nagelhoek
 3. c) Voor- en na foto’s van nagels of wenkbrauwen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van nagels of wenkbrauwen worden (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

E-mail berichtgeving:

De Nagelhoek gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van De Nagelhoek. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, zie instructies onderaan de mailing.

 

 1. Bewaartermijnen

De Nagelhoek verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft De Nagelhoek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen

4.2 Voor uw en onze veiligheid maakt De Nagelhoek gebruik van cameratoezicht. De Nagelhoek heeft camera’s opgehangen die dag en nacht filmen wat er om het pand gebeurt. Mensen zijn op deze beelden herkenbaar. Deze gegevens zijn privacygevoelig en wij beschermen deze natuurlijk zo goed mogelijk. Camerabeelden worden niet bekeken tenzij daar een dringende reden voor is zoals inbraak, diefstal of andere strafbare feiten. De Nagelhoek geeft de camerabeelden aan niemand, tenzij er dingen op staan die tegen de wet zijn of schade opleveren. Dan geven we de beelden aan de politie. De politie kan beelden van De Nagelhoek opeisen als er strafbare feiten op staan. Hierbij moeten zij zich houden aan de regels uit het Wetboek van Strafvordering. De camerabeelden van De Nagelhoek worden 30 dagen bewaard en daarna vernietigd.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van De Nagelhoek kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Nagelhoek zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Nagelhoek je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van De Nagelhoek via info@denagelhoek.nl of telefonisch via 06-14212252

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

Wil jij ook een afspraak maken?